Tin tức ngành lụa
Tin tức ngành lụa
Tin tức ngành lụa
vải đũi 300x224 - Vải đũi là gì?

Vải đũi là gì?

Trong rất nhiều loại lụa tơ tằm như lụa Satin, lụa Taffeta, lụa Twill, lãnh, đoạn, the… thì lụa đũi là loại lụa tơ tằm

vai-satin-cao-cap

Vải Satin

Lụa có khá nhiều loại khác nhau, như satin, lãnh, đoạn, …. tùy vào cấu trúc dệt cũng như là cách thức sử dụng sợi